Noddwyr

Noddi - Derbyniad diodydd

Mae Freshwater yn ymgynghoriaeth gyfathrebu annibynnol sy’n helpu cleientiaid, ar draws y DU i fodloni eu hamcanion mewn ffordd strategol ac integredig. Rydym yn meddwl aml-sianel ac yn darparu cymorth llawn-wasanaeth, gan gynnwys ymgysylltu â rhanddeiliaid, cysylltiadau cyhoeddus, materion cyhoeddus, digwyddiadau, digidol a chynhyrchu creadigol.

 

 

Noddi - Eiriolwr Eithriadol, Sefydliad

Mae Knights Brown yn gontractwr rhagweithiol sy’n canolbwyntio ar y cwsmer, yn benderfynol o gynnig darpariaeth ardderchog. Angerddol am ynni adnewyddadwy, mae’n credu technolegau glân yn allweddol i ddyfodol mwy gwyrdd. Yn seiliedig yng Nghymru, ei staff cymwys yn cael hyd at 16 mlynedd o brofiad yn y sector, gan sicrhau gwasanaeth ‘cywir y tro cyntaf’.

Noddi - Prosiect Ynni Adnewyddadwy Eithriadol

Mae Llywodraeth Cymru am i Gymru fod yn arweinydd byd-eang mewn ynni carbon isel, ac mae’n ymrwymedig i ddefnyddio ynni’n fwy effeithlon, gostyngiad o ddibyniaeth ar danwyddau ffosil, a throsglwyddo’n weithredol i economi carbon isel.

 Twitter

WGEA17 @WGEA17
Green Energy Awards  @WGEA17
Have a look to see if you can spot yourself in the photos from this year's Wales Green Energy Awards! Everyone... https://t.co/tEDi8uYTe0