Categorïau

Prosiect Ynni Adnewyddadwy Eithriadol

Mae’r wobr hon yn cydnabod prosiect ynni adnewyddol neu osod sydd o safon eithriadol uchel. Rhaid i geisiadau fod yn gallu dangos arferion eithriadol y prosiect gyda ymrwymiad clir i ynni adnewyddadwy a sut mae’n rhan allweddol o weithrediad cyffredinol (dylunio, adeiladu, perfformiad, iechyd a diogelwch.) – boed hynny drwy addysgu staff a’r ehangach cymunedol ar y prosiect, neu fod yn nodwedd o bolisi cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol ehangach.

2016 Enillwyr – Cenin Renewables Parc Stormy

Defnydd Gorau o Ynni Adnewyddadwy yn y Sector Cyhoeddus

Mae’r wobr hon yn cydnabod sefydliad sydd wedi gwneud y mwyaf i ddatblygu ynni adnewyddadwy yn y sector cyhoeddus. Gallai fod yn sefydliad sector cyhoeddus megis awdurdod, ysgol leol neu goleg, sefydliad y GIG neu gorff y Llywodraeth ganolog. Gallai hefyd fod yn gwmni sydd wedi gweithio gyda sefydliad sector cyhoeddus i ddatblygu prosiect ynni adnewyddadwy.

Enillwyr 2016 – Adnoddau Naturiol Cymru

Datblygu Gadwyn Gyflenwi

Mae’r wobr hon yn tynnu sylw at y cwmni sydd wedi cyfrannu fwyaf dros y flwyddyn ddiwethaf i dwf gadwyn gyflenwi ynni adnewyddadwy yng Nghymru, gydag enwebiadau croeso gan gyflenwyr, datblygwyr a busnesau sy’n cefnogi ac asiantaethau.

Enillydd 2016 – Y Gweithfeydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Ymgysylltu yn y Gymuned

Mae’r wobr hon yn cydnabod cwmni neu sefydliad sy’n gallu profi ei fod yn gweithio gyda’r gymuned. Gallai fod yn ddatblygwr ynni sy’n gallu dangos ymglymiad gyda a chefnogi cymuned leol fel rhan o brosiect. Neu gall fod yn brosiect ynni adnewyddadwy neu fenter sydd wedi ei arwain gan y gymuned.

Enillwyr 2016 – Ynni Ogwen Cyf

Eiriolwr Eithriadol - Unigolyn

Mae’r categori hwn ar gyfer unigolyn sydd wedi ei hyrwyddo yn fwyaf effeithiol y manteision o ynni gwyrdd yng Nghymru. Gallai’r enillydd fod yn rhywun sydd wedi helpu i ddenu buddsoddiad newydd, yn annog Llywodraeth Cymru i gefnogi ynni gwyrdd, paratoi’r ffordd ar gyfer swyddi a buddsoddiad newydd neu ddiflino ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth o gynaliadwyedd. Bydd y beirniaid yn chwilio am ymgeiswyr y mae eu nod oedd nid yn unig i hybu eu busnes eu hunain, ond i greu cyfleoedd i bawb.

Enillydd 2016 – Steve Hack

Eiriolwr Eithriadol - Sefydliad

Mae’r dyfarniad hwn wedi’i anelu at sefydliad sydd angerddol wedi hyrwyddo rhinweddau ynni adnewyddadwy yng Nghymru ac wedi newid natur y ddadl yn llwyddiannus. Byddant hefyd wedi hyrwyddo Cymru fel arweinydd posibl yn y sector ynni adnewyddadwy. Fel arall, gallai hyn fod yn sefydliad sydd wedi sicrhau busnesau mewn rhannau eraill o’r DU yn ymwybodol o gryfderau Cymru – gan helpu i ddenu buddsoddiad a swyddi newydd.

Enillwyr 2016 – Dulas Cyf

Cyfraniad i Sgiliau a Hyfforddiant

Dathlu yr unigolyn, cwmni neu sefydliad sydd wedi gwneud y cyfraniad mwyaf i ddatblygu’r gweithlu ynni adnewyddadwy ar gyfer Cymru, yn awr neu yn y dyfodol.

Enillwyr 2016 – ISO Fab

Gwobr wleidyddol

Yn cydnabod y cyfraniad mwyaf eithriadol gan wleidydd (cynghorydd, AC, AS neu ASE) i ddatblygiad y diwydiant ynni adnewyddadwy yng Nghymru.

Enillydd 2016 – Carl Sargeant AC

CATEGORI NEWYDD - Prosiect Ynni Smart

Mae’r wobr hon yn cydnabod unigolyn, cwmni neu sefydliad sydd wedi arddangos arloesedd mewn prosiect ynni ac wedi llwyddo defnyddio ateb ynni clyfar. Dylai’r cynllun arddangos y defnydd byd go iawn o gysyniadau arloesol yn ymwneud â chynhyrchu ynni, grid, storio neu gyfuniadau o systemau gwahanol. Gallai hyn fod o bwynt technolegol o farn, ond gallai hefyd yn ymgorffori dulliau newydd o weithio er mwyn caniatáu i ganlyniadau na fyddai fel arall wedi cael eu cynnal.

 Twitter

WGEA17 @WGEA17
Green Energy Awards  @WGEA17
RT @SmarterWales:Another week, another Smart Energy event! Looking forward to hearing from @IWA_Wales and @SmartEnergyGB about a fai… https://t.co/njTjW2QD5j 
Green Energy Awards  @WGEA17
We're working with @CynnalCymru to produce Wales' most sustainable awards. Winners will be a part of the new Sustai… https://t.co/mEV9k6QNSf